لیست اطلاعات پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی :

آخرین بروز رسانی: 07:54
شرکت هواپیمایی شماره پرواز مبدا طبق برنامه زمان واقعی نوار نقاله وضعیت ملاحظات
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
J29005 Baku 00:25 00:19 فرود آمد
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
TK898 Istanbul 00:35 00:40 فرود آمد
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
TK874 Istanbul 00:50 00:48 فرود آمد
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
PS751 KYIV 01:05 00:55 فرود آمد
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
W5115 Istanbul 00:45 01:08 فرود آمد
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
IR710 London 02:30 01:48 فرود آمد
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
SU512 Moscow 02:45 02:28 فرود آمد
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
IR768 Istanbul 02:30 02:48 فرود آمد
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
KK1184 Istanbul 03:20 03:06 فرود آمد
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
PC512 Istanbul 03:20 03:10 فرود آمد
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
W5082 Kualalumpur 03:30 03:26 فرود آمد
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
TK872 Istanbul 03:50 03:43 فرود آمد
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
QB2214 Istanbul 04:00 03:49 فرود آمد
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
W55041 Najaf 01:15 05:19 فرود آمد
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
W51194 Lahore 05:30 06:40 فرود آمد
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
TK878 Istanbul 05:35 07:21 5 فرود آمد بازرسی گذرنامه
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
QR490 Doha 03:35 09:30 2 با تاخیر
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
EK971 Dubai 09:40 09:40 5 به موقع
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
QR482 Doha 10:40 10:40 4 به موقع
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
IR3480 Return flight 12:00 12:00 لغو پرواز
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
IA111 Baghdad 13:00 13:00 .1 به موقع
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
HH7236 Batumi 14:00 14:00 6 به موقع
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
W5060 Dubai 14:00 14:00 4 به موقع
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
TK870 Istanbul 14:00 14:00 5 به موقع
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
KU515/ET1533 Kuwait 14:30 14:30 4 به موقع
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
IR748 Baku 15:00 15:00 6 به موقع
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
W5113 Istanbul 15:00 15:00 4 به موقع

جزئیات پرواز با پیامک:

۳۰۰۰۵۱۰۰
مسافرین گرامی جهت سهولت در سفر، می توانید شماره پرواز مدنظر را به سامانه ۳۰۰۰۵۱۰۰ ارسال کنید و جزئیات پرواز آن را دریافت نمایید.
اطلاعات ارائه شده مربوط به

فرودگاه بین المللی امام خمینی

می باشد