اخبار گردشگری و سفر

به روزرسانی مقررات سفر به کشور هند در شرایط کنونی

دستورالعمل پذیرش مسافر در کشور هندوستان

1400/10/02

به روزرسانی مقررات سفر به کشور هند در شرایط کنونی

مقررات جدید سفر به کشور هندوستان و رعایت پروکل های بهداشتی این کشور در ارتباط با جلوگیری از گسترش ویروس کرونا (بیماری کووید-19) به شرح ذیل اعلام می گردد. مسافران دارای مدارک ذیل می توانند با رعایت این مقررات از کشور ایران به کشور هندوستان سفر نمایند. این رویه جایگزین بخشنامه 1255 م ب می گردد.

الزامات سفر به عمان

مقررات به روز رسانی شده در سفر به عمان

1400/10/01

الزامات سفر به عمان

طبق ابلاغیه مقامات سازمان هواپیمایی کشوری عمتن، تاکید می گردد رعایت شرایط به شرح ذیل جهت سفر به عمان الزامیست:

مقررات ورود مسافران ورودی به لبنان در زمان کرونا توسط ماهان

شرایط پذیرش مسافران وردی به لبنان

1400/09/20

مقررات ورود مسافران ورودی به لبنان در زمان کرونا توسط ماهان

بدینوسیله شرایط پذیرش مسافران ورودی کشور لبنان از مورخ 2021/12/15 برابر با 24 آذرماه 1400 به شرح ذیل اعلام میگردد:

به روزرسانی مقررات سفر به کشور لبنان در شرایط کرونا

دستورالعمل پذیرش مسافر در کشور لبنان

1400/09/20

به روزرسانی مقررات سفر به کشور لبنان در شرایط کرونا

مقررات جید سفر به کشور لبنانو رعایت پروتکل های بهداشتی این کشور در ارتباط با جلوگیری از گسترش ویروس کرونا (بیماری کووید-19) به شرح ذیل اعلام می گردد. این رویه جایگزین بخشنامه 1256 م ب می گردد.

به روزرسانی مقررات سفر به کشور پاکستان در شرایط کرونا

دستورالعمل پذیرش مسافر در کشور پاکستان

1400/09/20

به روزرسانی مقررات سفر به کشور پاکستان در شرایط کرونا

مقررات جدید سفر به کشور پاکستان و رعایت پروتکل های بهداشتی این کشور در ارتباط با جلوگیری از گسترس ویروس کرونا (بیماری کووید-19) به شرح ذیل اعلام می گردد. کلیه مسافران بالای 15 سال با ملیت پاکستانی و مسافران بالای 18 سال با ملیت غیر پاکستانی که بصورت کامل واکسینه شده و دارای کارت واکسیناسیون به زبان انگلیسی می باشند، می توانند با شرایط ذیل به کشور پاکستان سفر نمایند.

به روز رسانی مقررات سفر به کشور ایران در شرایط کنونی کرونا

شرایط ورود مسافرین به کشور ایران

1400/09/20

به روز رسانی مقررات سفر به کشور ایران در شرایط کنونی کرونا

پیرو دستورالعمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف افزایش اقدامات پیشگیرانه در جلوگیری از گسترش کرونا در کشور، شرایط پذیرش مسافران ورودی در پروازهای بین المللی به ایران، به شرح ذیل اعلام می گردد. این رویه جایگزین رویه 1265 گردیده و از تاریخ 15DEC2021 بر روی شبکه پروازی بین المللی "هما" قابل اجرا خواهد بود.

دستورالعمل پذیرش مسافر در کشور پاکستان

مقررات ورود به کشور پاکستان

1400/09/17

دستورالعمل پذیرش مسافر در کشور پاکستان

بدینوسیله شرایط پذیرش مسافران ورودی کشور پاکستان از مورخ 2021/12/8 برابر با 17 آذر 1400 به شرح ذیل اعلام میگردد:

دستورالعمل پذیرش مسافر در کشور انگلستان

مقررات ورود مسافر به کشور انگلیس

1400/09/17

دستورالعمل پذیرش مسافر در کشور انگلستان

مقررات جدید سفر به کشور انگلستان و رعایت پروتکل های بهداشتی این کشور در ارتباط با جلوگیری از گسترش ویروس کرونا (بیماری کووید-19) به شرح ذیل اعلام می گردد. مسافران دارای مدارک ذیل می توانند با رعایت این مقررات از کشور ایران به کشور انگلستان سفر نمایند. این رویه جایگزین بخشنامه 1160 م ب می گردد.

به روزسانی مقررات سفر به کشور قطر در شرایط کنونی

مقررات ورود مسافران

1400/09/17

به روزسانی مقررات سفر به کشور قطر در شرایط کنونی

مقررات جدید سفر به کشور قطر و رعایت پروتکل های بهداشتی این کشور در ارتباط با جلوگیری از گسترش ویروس کرونا (بیماری کووید-19) به شرح ذیل اعلام میگردد. مسافران با ملیت / اقامت قطر و مسافران دارای وسزا می توانند با شرایط ذیل از کشور ایران به کشور قطر سفر نمایند. این رویه جایگزین بخشنامه 1266 م ب می گردد.

پروازهای سیستمی در مسیر تبریز-استانبول-تبریز پگاسوس

پرواز های سیستمی

1400/09/17

پروازهای سیستمی در مسیر تبریز-استانبول-تبریز پگاسوس

به استحضار میرساند، پروازهای سیستمی شرکت هواپیمایی پگاسوس در مسیر تبریز - استانبول - تبریز از تاریخ 5 آذرماه بصورت چهار پرواز هفتگی در روزهای شنبه، دوشنبه، سه شنبه، پنجشنبه از فرودگاه تبریز و روزهای یکشنبه، دوشنبه، چهارشنبه، جمعه از فرودگاه سبیها در استانبول در حال اجرا می باشد، پروازهای ادامه مسیر این شرکت از فرودگاه تبریز به 44 کشور در 122 شهر جهان صورت میپزیرد.