top-header
سفر به بزرگترین مهمانخانه ی ایران، ارگ بم کرمان

سفر به بزرگترین مهمانخانه ی ایران، ارگ بم کرمان

ارگ بم یکی از عجایب معماری جهان محسوب می شود. ارگ بم بزرگترین سازه ی خشتی (آجر، گل) جهان در 193 کیلومتری جنوب غربی کرمان حد فاصل جبال بارز و کوه های کبودی واقع شده است. ارگ بم در مسیر جاده ابریشم قرار داشته است و یکی از گران بهاترین سازه هلی تاریخ ایران و جز زیباترین بناهای عصر اشکانیان بوده است.

سفر به بزرگترین مهمانخانه ی ایران، ارگ بم کرمان

این بنای ارزشمند در تاریخ 5 دی ماه 1382 در زلزله بم خسارات فراوانی دید و به شدت تخریبب شد ولی با همکاری یونسکو و بسیاری از کشورهای دیگر به دلیل اهمیتی که داشت مورد مرمت و بازسازی قرار گرفت. زلزله 80درصد خسارت به این سازه وارد کرده بود.

ژاپن حدود 3/1 میلیون دلارجهت مرمت و ساخت یک طرح سه بعدی از ارگ برای کمک به مرمت کاران که با دقت بیشتری کار خود را انجام دهند و ایتالیا حدود 500000هزار یورو برای مرمت برج شماره1 و فرانسه و سازمان جهانی پول نیز برای کمک به بازسازی این بنای ارزشمند همکاری کردند.

ارگ بم

وسط یک دژ بزرگ قرار گرفته ولی به علت ارتفاع ارگ کل سازه را ارگ می نامند. مساحت ارگ تقریبا 180000متر مربع با دیوارهایی به بلندی 6 تا 7 متر احاطه شده ارگ در منطقه نظامی و با بهترین دید قرار گرفته و 2 بخش دارد:

  • بخش حکومتی: در داخلی ترین بخش قرار دارد و از 4 بخش از جمله عمارت چهار فصل، سربازخانه، چاه آب 40 متری، اصطبل تشکیل شده است.
  • بخش رعیت نشین: اطراف بخش حکومتی قرار گرفته و دارای بخش هایی مانند ورودی اصلی شهر، مسیر اصلی ورودی شهر، بازار و 400 خانه و مدرسه و محل ورزش بودند.

خانه ها دارای 3 دسته بودند:

  • دسته اول خانه هایی با 3-2 اتاق برای خانواده های فقیر
  • دسته دوم خانه هایی با 4-3 اتاق برای خانواده های متوسط
  • دسته سوم خانه هایی با اتاق های بیشتر و مجلل تر و حیاط و طویله ای بزرگ برای افراد مرفه (خانه های سیستانی و یهودیان) از جمله خانه های مجلل بوده است.

همه ی ساختمان ها از خشت ساخته شده اند. زمانی که دروازه ی شهر بسته بود شهر از ورود هرگونه آدم غریبه و حیوانی در امان بود شهر توسط دیوار های بلندی احاطه شده بود و سربازانی از آن دفاع می کردند

بادگیرهایی در مسیر باد ساخته شده بود و برای ساختمان های کوچک بادگیرهای تک سازه و ساختمان های بزرگ 4 بادگیرداشتند که هوا را وارد ساختمان ها می کردند و در مسیر بادها حوض های آبی ساخته شده بود که باعث خنک شدن آب می شدند. مردم شهر زندگی خود را توسط باغ ها و چاه های داخل شهرسپری می کردند.

منبع: مجله ایرانا