top-header
بومگردی در ایران

بومگردی در ایران

بومگردی فرصت های بسیاری را برای کسب و کارهای کوچک خانوادگی ایجاد می کند که بیشتر آن ها، روابط مستقیم و متقابل میزبان و مهمان را در خانه و خانواده گردشگرپذیر دربردارند. این حضور و مشارکت از سوی خانواده، برای تجربه و رضایت گردشگر و همچنین براس توسعه پایدار جامعه محلی، امری بسیار حیاتی است.

بومگردی در ایران

یکی از کسب و کارهای کوچک گردشگری که از سال1994 میلادی به جهانیان معرفی شده و در چند سال گذشته در ایران به شدت در حال توسعه است.ایجاد و توسعه اقامتگاه های بومی است.

براساس اولین تعریف رسمی در سال 2002 میلادی، اقامتگاه بومی یا اکولوژ امکانات اقامتگاهی گردشگری است که به معیارهای زیر پایبند است:

-حفاظت از محیط طبیعی و فرهنگی پیرامون،ایجاد کمترین اثر برمحیط طبیعی اطراف اقامتگاه در هنگام ساخت آن.

-استفاده از معماری و مصالح بومی و داشتن بافت فرهنگی و فیزیکی خاص با توجه و هم آهنگ با فرم،منظره و رنگ محیط

-استفاده از سیستم های آبرسانی پایدار و کاهش مصرف آب

-به کارگیری روش هایی برای بازیافت زباله های خشک و دفع دیگر انواع زباله بدون آسیب رسانی به محیط

-استفاده از انرژی های پایدار به روش های سنتی

-کار گروهی همراه با به کارگیری جامعه محلی

منبع: مجله هفتگی فدک