top-header
یزد میراثی در دل کویر

یزد میراثی در دل کویر

استان یزد جلوه هایی از باشکوه ترین و درخشان ترین میراث فرهنگی و تمدن کهن ادوار مختلف تاریخی ایران را در خود جای داده است. تاریخ سکونت انسان در این خطه از هزاره سوم پیش از میلاد فراتر رفته است، به طوری که درعهد پیشدادیان این سرزمین را "یزدان" نامیدند و از آن زمان به بعد یزد محل عبادت شد.

یزد میراثی در دل کویر

شهر یزد به عنوان محلی پاک و مقدس در راس تمام آبادی ها قرار داشته است. دره های سرسبز و مناطق ییلاقی، چشمه سارها، ارتفاعات و قله ها، غارها، حیات وحش و شکارگاه ها و به ویژه جاذبه های کویری از خصوصیات جالب توجه طبیعت یزد است.

این منطقه از لحاظ رفتارهای فرهنگی مردم کانون گوناگونیهاست و در این بین خصوصیات فرهنگی

زرتشتیان

از پیشینه تاریخی درخشانی برخوردار است. زرتشتیان طبق آیین زرتشت مراسم ویژه ای را در روزهای معینی از سال برگزار میکنند که از دیدگاه

جهانگردی

برای افراد مسلمان و پیروان سایر اذیان جالب توجه و دیدنی است.

منبع: مجله هفتگی فدک