آب و هوای استان هرمزگان، شهر بندر عباس

ایران
6:21
19:09
20:26
پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر بندر عباس
ابری

C
30°

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر بندر عباس

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر بندر عباس

وضعیت باد در شهر بندر عباس

پیش بینی 10 روز آینده هوای شهر بندر عباس

آب و هوای استان هرمزگان، شهر بندر عباس
آب و هوای استان هرمزگان، شهر بندر عباس
آب و هوای استان هرمزگان، شهر بندر عباس
آب و هوای استان هرمزگان، شهر بندر عباس
آب و هوای استان هرمزگان، شهر بندر عباس
آب و هوای استان هرمزگان، شهر بندر عباس
آب و هوای استان هرمزگان، شهر بندر عباس
آب و هوای استان هرمزگان، شهر بندر عباس
آب و هوای استان هرمزگان، شهر بندر عباس
آب و هوای استان هرمزگان، شهر بندر عباس

درباره آب و هوای شهر بندر عباس

آب و هوای این شهر گرم ومرطوب است. فصل تابستان در این شهر نزدیک ۹ ماه از سال ادامه دارد. دمای هوای شهر بندرعباس در گرم‌ترین روزها به ۴۴ درجه سانتیگراد و در سردترین روزها به 2 درجه سانتیگراد نیز رسید.میانگین بارش بندرعباس در حدود 200 میلیمتر است