آب و هوای استان بوشهر، شهر بوشهر

ایران
6:15
17:26
11:18
پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر بوشهر
آفتابی

C
28°

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر بوشهر

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر بوشهر

وضعیت باد در شهر بوشهر

پیش بینی 10 روز آینده هوای شهر بوشهر

آب و هوای استان بوشهر، شهر بوشهر
آب و هوای استان بوشهر، شهر بوشهر
آب و هوای استان بوشهر، شهر بوشهر
آب و هوای استان بوشهر، شهر بوشهر
آب و هوای استان بوشهر، شهر بوشهر
آب و هوای استان بوشهر، شهر بوشهر
آب و هوای استان بوشهر، شهر بوشهر
آب و هوای استان بوشهر، شهر بوشهر
آب و هوای استان بوشهر، شهر بوشهر
آب و هوای استان بوشهر، شهر بوشهر

درباره آب و هوای شهر بوشهر

میانگین دما در تیرماه (گرم‌ترین ماه سال) ۳۳ درجهٔ سانتی‌گراد، در دی‌ماه (سردترین ماه سال)، ۱۴ درجهٔ سانتی‌گراد، در فروردین‌ماه ۲۰ درجهٔ سانتی‌گراد و در مهرماه ۲۸ درجهٔ سانتی‌گراد می‌باشد و میانگین سالانهٔ دما ۲۵ درجهٔ سانتی‌گراد است