آب و هوای استان همدان، شهر همدان

ایران
6:45
19:48
21:35
پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر همدان
صاف بدون ابر

C
12°

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر همدان

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر همدان

وضعیت باد در شهر همدان

پیش بینی 10 روز آینده هوای شهر همدان

آب و هوای استان همدان، شهر همدان
آب و هوای استان همدان، شهر همدان
آب و هوای استان همدان، شهر همدان
آب و هوای استان همدان، شهر همدان
آب و هوای استان همدان، شهر همدان
آب و هوای استان همدان، شهر همدان
آب و هوای استان همدان، شهر همدان
آب و هوای استان همدان، شهر همدان
آب و هوای استان همدان، شهر همدان
آب و هوای استان همدان، شهر همدان

درباره آب و هوای شهر همدان

آب و هوای همدان مختلف و اوضاع جوی منطقه از لحاظ حداقل و حداکثر برودت و باران در فصول سال متغیر است در نقاط کوهستانی سرد است حد متوسط برف سالانه بین ۱۵۵ تا ۲۴۵ میلیمتر می‌باشد و سرما تا ۳۰ درجه زیر صفر می‌رسد. میانگین دمای سالانهٔ همدان ۱۱٬۳° ثبت شده‌است. همچنین گرم‌ترین دمای همدان +۴۰° و سردترین دمای آن -۳۲٬۸° ثبت شده‌است. میانگین بارش سالانه همدان نیز ۳۱۷٬۷ میلیمتر اندازه گیری شده‌است