top-header

آب و هوای استان کرمان، شهر کرمان

ایران
06:18
16:41
05:48
پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر کرمان
آسمان صاف

C

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر کرمان

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر کرمان

وضعیت جوی در شهر کرمان

پیش بینی 6 روز آینده هوای شهر کرمان

آب و هوای کرمان
آب و هوای کرمان
آب و هوای کرمان
آب و هوای کرمان
آب و هوای کرمان
آب و هوای کرمان

درباره آب و هوای شهر کرمان

تابستان‌های کرمان نسبتا خنک و زمستان‌های کرمان بسیار سرد است. متوسط مقدار باران در طول سال در کرمان معادل ۱۵۵ میلی متر است. بطور کلی آب و هوای این شهر به دلیل ارتفاع زیاد از سطح دریا به نسبت خنک و معتدل است. کرمان سومین مرکز استان مرتفع ایران بعد از شهرکرد و همدان است و همین امر باعث شده‌است که در مقایسه با شهرهایی مثل یزد، زاهدان، بیرجند، قم، شیراز، اصفهان، تهران از هوایی به نسبت خنک تر در تابستان‌ها برخوردار باشد