آب و هوای استان آذربایجان غربی، شهر ارومیه

ایران
07:32
17:54
23:58
پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر ارومیه
آسمان صاف

C
-4°

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر ارومیه

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر ارومیه

وضعیت جوی در شهر ارومیه

پیش بینی 6 روز آینده هوای شهر ارومیه

آب و هوای ارومیه
آب و هوای ارومیه
آب و هوای ارومیه
آب و هوای ارومیه
آب و هوای ارومیه
آب و هوای ارومیه

درباره آب و هوای شهر ارومیه

استان آذربایجان غربی آب و هوای متنوعی دارد که سبب ایجاد جاذبه های طبیعی متعدد شده است