آب و هوای استان آذربایجان غربی، شهر ارومیه

ایران
06:18
20:34
18:04
پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر ارومیه
رعد و برق

C
18°

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر ارومیه

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر ارومیه

وضعیت جوی در شهر ارومیه

پیش بینی 6 روز آینده هوای شهر ارومیه

آب و هوای ارومیه
آب و هوای ارومیه
آب و هوای ارومیه
آب و هوای ارومیه
آب و هوای ارومیه
آب و هوای ارومیه

درباره آب و هوای شهر ارومیه

استان آذربایجان غربی آب و هوای متنوعی دارد که سبب ایجاد جاذبه های طبیعی متعدد شده است