top-header

آب و هوای استان قزوین، شهر قزوین

ایران
07:00
16:56
05:36
پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر قزوین
آسمان صاف

C

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر قزوین

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر قزوین

وضعیت جوی در شهر قزوین

پیش بینی 6 روز آینده هوای شهر قزوین

آب و هوای قزوین
آب و هوای قزوین
آب و هوای قزوین
آب و هوای قزوین
آب و هوای قزوین
آب و هوای قزوین

درباره آب و هوای شهر قزوین

آب و هوای شهر قزوین بخاطر هم جواری با رشته کوه‌های البرز از ناحیه شمال در تابستان خنک و در زمستان سرد است. میانگین میزان بارش شهر قزوین سالانه ۳۰۲ میلی‌متر است