top-header

آب و هوای استان هرمزگان، شهر بندر عباس

ایران
05:51
19:32
21:50
پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر بندر عباس
ابرهای پراکنده

C
32°

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر بندر عباس

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر بندر عباس

وضعیت جوی در شهر بندر عباس

پیش بینی 6 روز آینده هوای شهر بندر عباس

آب و هوای بندر عباس
آب و هوای بندر عباس
آب و هوای بندر عباس
آب و هوای بندر عباس
آب و هوای بندر عباس
آب و هوای بندر عباس

درباره آب و هوای شهر بندر عباس

آب و هوای این شهر گرم ومرطوب است. فصل تابستان در این شهر نزدیک ۹ ماه از سال ادامه دارد. دمای هوای شهر بندرعباس در گرم‌ترین روزها به ۴۴ درجه سانتیگراد و در سردترین روزها به 2 درجه سانتیگراد نیز رسید.میانگین بارش بندرعباس در حدود 200 میلیمتر است