آب و هوای استان بوشهر، شهر بوشهر

ایران
06:15
17:25
11:07
پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر بوشهر
آسمان صاف

C
28°

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر بوشهر

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر بوشهر

وضعیت جوی در شهر بوشهر

پیش بینی 6 روز آینده هوای شهر بوشهر

آب و هوای بوشهر
آب و هوای بوشهر
آب و هوای بوشهر
آب و هوای بوشهر
آب و هوای بوشهر
آب و هوای بوشهر

درباره آب و هوای شهر بوشهر

میانگین دما در تیرماه (گرم‌ترین ماه سال) ۳۳ درجهٔ سانتی‌گراد، در دی‌ماه (سردترین ماه سال)، ۱۴ درجهٔ سانتی‌گراد، در فروردین‌ماه ۲۰ درجهٔ سانتی‌گراد و در مهرماه ۲۸ درجهٔ سانتی‌گراد می‌باشد و میانگین سالانهٔ دما ۲۵ درجهٔ سانتی‌گراد است