آب و هوای استان لرستان، شهر خرم آباد

ایران
6:36
19:54
06:54
پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر خرم آباد
غالباً ابری

C
15°

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر خرم آباد

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر خرم آباد

وضعیت باد در شهر خرم آباد

پیش بینی 10 روز آینده هوای شهر خرم آباد

آب و هوای استان لرستان، شهر خرم آباد
آب و هوای استان لرستان، شهر خرم آباد
آب و هوای استان لرستان، شهر خرم آباد
آب و هوای استان لرستان، شهر خرم آباد
آب و هوای استان لرستان، شهر خرم آباد
آب و هوای استان لرستان، شهر خرم آباد
آب و هوای استان لرستان، شهر خرم آباد
آب و هوای استان لرستان، شهر خرم آباد
آب و هوای استان لرستان، شهر خرم آباد
آب و هوای استان لرستان، شهر خرم آباد

درباره آب و هوای شهر خرم آباد

لرستان به لحاظ اقلیم و هواشناسی یک استان چهار فصل است و دارای آب وهوای متنوعی است، این تنوع از شمال به جنوب و از شرق به غرب کاملا محسوس است.زمستان هنگامی که در شمال لرستان برف و کولاک ادامه دارد قسمتهای جنوبی آن دارای هوایی مطبوع و بارانی است. اختلاف ثبت شده در شهرهای استان لرستان بین حداکثر و حداقل مطلق دما بیش از ۸۰ درجه سانتیگراد است. حداکثر دمای ثبت شده ۴۷/۴ وحداقل دمای مطلق ثبت شده ۳۵- است.استان لرستان با بارش میانگین سالانه ۵۵۰ تا ۶۰۰ میلی متر بعد از استانهای گیلان و مازندران سومین استان از نظر بارندگی در کشور است.بطور کلی در استان لرستان سه ناحیه مشخص آب و هوایی دیده می‌شود: سرد کوهستانی متعدل مرکزی گرم جنوبی