آب و هوای استان قم، شهر قم

ایران
06:17
20:08
23:21
پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر قم
ابرهای پارچه پارچه شده

C
32°

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر قم

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر قم

وضعیت جوی در شهر قم

پیش بینی 6 روز آینده هوای شهر قم

آب و هوای قم
آب و هوای قم
آب و هوای قم
آب و هوای قم
آب و هوای قم
آب و هوای قم

درباره آب و هوای شهر قم

آب و هوای قم در طبقه بندی اقلیمی کشور در زمره آب و هوای نیمه بیابانی (جزو اقلیم کویری و خشک) محسوب می‌شود چون نزدیک به منطقه بیابانی مرکز ایران است. تابستانهای آن گرم و خشک و زمستانهای آن کم و بیش سرد است اختلاف دمای سالانه نسبتاً زیاد و در اغلب اوقات خشکی هوا غلبه دارد