آب و هوای استان کردستان، شهر سنندج

ایران
6:43
19:59
01:19
پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر سنندج
غالباً ابری

C
15°

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر سنندج

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر سنندج

وضعیت باد در شهر سنندج

پیش بینی 10 روز آینده هوای شهر سنندج

آب و هوای استان کردستان، شهر سنندج
آب و هوای استان کردستان، شهر سنندج
آب و هوای استان کردستان، شهر سنندج
آب و هوای استان کردستان، شهر سنندج
آب و هوای استان کردستان، شهر سنندج
آب و هوای استان کردستان، شهر سنندج
آب و هوای استان کردستان، شهر سنندج
آب و هوای استان کردستان، شهر سنندج
آب و هوای استان کردستان، شهر سنندج
آب و هوای استان کردستان، شهر سنندج

درباره آب و هوای شهر سنندج

آب و هوای شهر سنندج سرد و نیمه‌خشک است. در فصل بهار و تابستان هوای دلپذیر دارد. متوسط دمای سنندج در بهار ۱۵،۲۰، در تابستان ۲۵،۲۰، در پاییز ۱۰٫۴۰ و در زمستان ۱٫۶۰ درجهٔ سانتی‌گراد است. حداکثر دما در تیر حدود ْ۴۴ و حداقل آن در بهمن، ْ۵ر۱۳- درجهٔ سانتی‌گراد است. بارندگی سالانه به طور متوسط ۳،۴۹۷ میلیمتر بوده و حداکثر روزانه، ۶۱ میلیمتر است