آب و هوای استان سمنان، شهر سمنان

ایران
5:56
19:50
02:52
پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر سمنان
تا حدودی ابری

C
16°

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر سمنان

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر سمنان

وضعیت باد در شهر سمنان

پیش بینی 10 روز آینده هوای شهر سمنان

آب و هوای استان سمنان، شهر سمنان
آب و هوای استان سمنان، شهر سمنان
آب و هوای استان سمنان، شهر سمنان
آب و هوای استان سمنان، شهر سمنان
آب و هوای استان سمنان، شهر سمنان
آب و هوای استان سمنان، شهر سمنان
آب و هوای استان سمنان، شهر سمنان
آب و هوای استان سمنان، شهر سمنان
آب و هوای استان سمنان، شهر سمنان
آب و هوای استان سمنان، شهر سمنان

درباره آب و هوای شهر سمنان

آب و هوای این شهر در تابستان گرم و در زمستان نسبتاً سرد می‌باشد. بارندگی‌های این شهر در فصول سرد سال صورت می‌گیرد و میزان متوسط بارندگی سالانه آن ۱۴۰ میلیمتر می‌باشد. متوسط درجه حرارت سالانه ۷/۱۷ درجه سانتیگراد است و این در حالی است که حداکثر مطلق حرارت ۵/۴۴ درجه سانتیگراد و حداقل مطلق ۴/۶- درجه سانتیگراد گزارش شده است. همچنین متوسط تعداد روزهای یخبندان در طول سال در حدود ۴۸ روز می‌باشد