آب و هوای استان تهران، شهر تهران

ایران
6:19
17:17
11:18
پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر تهران
آفتابی

C
18°

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر تهران

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر تهران

وضعیت باد در شهر تهران

پیش بینی 10 روز آینده هوای شهر تهران

آب و هوای استان تهران، شهر تهران
آب و هوای استان تهران، شهر تهران
آب و هوای استان تهران، شهر تهران
آب و هوای استان تهران، شهر تهران
آب و هوای استان تهران، شهر تهران
آب و هوای استان تهران، شهر تهران
آب و هوای استان تهران، شهر تهران
آب و هوای استان تهران، شهر تهران
آب و هوای استان تهران، شهر تهران
آب و هوای استان تهران، شهر تهران

درباره آب و هوای شهر تهران

در نواحی مختلف استان تهران به علت موقعیت ویژه جغرافیایی، آب و هوای متفاوتی شکل گرفته‌است. سه عامل جغرافیایی در ساخت کلی اقلیم استان تهران نقش مؤثری دارند. کویر یا دشت کویر: مناطق خشک مانند دشت قزوین، کویر قم و مناطق خشک استان سمنان که مجاور استان تهران قرار دارند، از عوامل منفی تأثیرگذار بر هوای استان تهران هستند و موجب گرما و خشکی هوا، همراه با گرد و غبار می‌شوند.رشته کوه‌های البرز: این رشته کوهها موجب تعدیل آب و هوا می‌شود. بادهای مرطوب و باران‌زای غربی: این بادها نقش مؤثری در تعدیل گرمای سوزان بخش کویری دارند، ولی تأثیر آن را خنثی نمی‌کنند