افزایش بار مجاز مسافر در پروازهای بین المللی ایران ایر

افزایش بار در پروازهای بین المللی

به اطلاع می رساند به منظور جلب رضایت مسافران "هما" بار مجاز همراه مسافران در کلیه کلاسهای پروازی "هما" در مسیرهای بین المللی از / به تهران به میزان 5 کیلوگرم از تاریخ 08MAY21 تا اطلاع ثانوی افزایش یافته است. لازم به ذکر است شرایط فوق در سیستم نرخ گیری به روز رسانی شده است.

منبع: هواپیمایی ایران ایر تاریخ انتشار: 1400/03/03
افزایش بار مجاز مسافر در پروازهای بین المللی ایران ایر