top-header

پرواز در مسیر ایروان - تهران - ایروان آرمنیا ایرویز

برقراری پرواز

به اطلاع می رساند از مورخ 24 فوریه مصادف با 6 اسفند پرواز در مسیر ایروان / تهران / ایروان در روزهای چهارشنبه برقرار گردیده و در سیستم رزرواسیون (World Ticket) بشرح ذیل آماده بهره برداری می باشد.

منبع: هواپیمایی آرمنیا ایرویز تاریخ انتشار: 1399/11/29

شماره پرواز: 221/222
ساعت حرکت از ایروان: 11:00
ساعت حرکت از تهران: 13:00
شایان ذکر است کلیه ساعات به وقت محلی می باشد.

پرواز در مسیر ایروان - تهران - ایروان آرمنیا ایرویز