مقررات سفر به کشور آذربایجان

مقررات جدید سفر به آذربایجان

مقررات سفر به کشور آذربایجان و رعایت پروتکل های بهداشتی این کشور در ارتباط با جلوگیری از گسترش ویروس کرونا (بیماری کووید - 19) به شرح ذیل اعلام میگردد.

منبع: هواپیمایی ایران ایر تاریخ انتشار: 1401/01/30

این رویه جایگزین رویه های سابق می باشد.

مقررات سفر به کشور آذربایجان

کلیه مسافران بالای 18 سال می توانند با به همراه داشتن کارت واکسیناسیون کرونا که از نوبت آنها 14 روز گذشته باشد، به کشور آذربیجان سفر نمایند. کارت واکسیناسیون به زبان انگلیسی و دارای QR کد باشد.