top-header

دریافت هزینه pcr در پروازهای "هما" به مقصد بیروت

دریافت هزینه تست pcr در پروازهای "هما"

پیرو بخشنامه 1163/م ب مورخ 1399/04/18 واحد رویه و مقررات "هما"، کلیه مسافرانی که قصد سفر به کشور لبنان را دارند ملزم به پداخت 50 دلار بابت هزینه انجام تست pcr در فرودگاه بیروت می باشند که این مبلغ به صورت Q/Surcharge در مسیرهای پروازی "هما" به بیروت به نرخ بلیط اضافه گردیده و بر روی سیستم نرخ گیری به روز رسانی شده است.

منبع: ایران ایر تاریخ انتشار: 1399/05/15

مسافران نوزاد (Infant) از پرداخت Q/Surcharge معاف می باشند. لذا الزامی است کلیه بلیت هایی که قبل از تاریخ 08 جولای 2020 صادر شده اند و پرواز آنها ابطال (UN) گردیده بر طبق شرایط و مقررات بلیت های UN شده بر روی همان مسیر و کلاس پروازی و براساس نرخ بلیت اولیه به صورت Manual Pricing تعویض و مبلغ 50دلار به Fare بلیت ضافه و از مسافر دریافت گردد.

دریافت هزینه pcr در پروازهای "هما" به مقصد بیروت

درج مبلغ به صورت Q/Surcharge در قسمت Fare Calculation در بخش نرخی THR_BEY الزامی می باشد. درج عبارت USD50 Collected for PCR Test در قسمت Endorsement Box بلیت الزامی می باشد.