top-header

شرایط پذیرش مسافر در مسیر بیروت در پروازهای هواپیمایی ماهان

شرایط پذیرش مسافر در مسیر بیروت

پیرو بخشنامه شماره 99/2369/الف پ مورخ 1399/04/09 مبنی بر شرایط مسافر در مسیر بیروت، علاوه بر مفاد بخشنامه فوق الذکر، خواهشمند است کلیه مسافرین محترم بعد از خرید بلیت با توجه به شرایط ذکر شده در بخشنامه فوق نسبت به رزرو هتل های معتبر معرفی شده (تصویر پیوست) به منظور قرنطینه به مدت 48 ساعت از زمان ورود مسافر به فرودگاه بیروت اقدام نموده و در فرودگاه به جهت جلوگیری از عدم پذیرش، فرم رزرو هتل خود را به مراجع ذی ربط ارائه نمایند.

منبع: هواپیمایی ماهان تاریخ انتشار: 1399/10/24

خاطر نشان می سازد در فرودگاه بیروت، هتل های مربوطه وسیله ایاب ذهاب را به فرودگاه جهت انتقال مسافر به هتل اعزام نموده و مسافر هزینه هتل و تسویه حساب را شخصا باید پرداخت نماید.

شرایط پذیرش مسافر در مسیر بیروت در پروازهای هواپیمایی ماهان