شرایط سفر به کانادا در پروازهای امارات

سفر به کانادا

بدین وسیله خواهشمند است کلیه مسافرین به مقصد کشور کانادا اقدام به دریافت تاییدیه سفر از دولت کانادا از طریق این دفتر به شرح زیر نمایید.

منبع: هواپیمایی امارات تاریخ انتشار: 1399/12/18

دارندگان ویزای دانشجویی با والدین آنها

شرایط سفر به کانادا در پروازهای امارات

مدت زمان مورد نیاز: حداقل 7 روز کاری و مدارک مورد نیاز شامل:

 • کد رزرو و شماره بلیط امارات
 • کپی پاسپورت و ویزای مسافر و فرزند در حال تحصیل به صورت فایل JPEG
 • IRCC Letter برای مسافر، فایل PDF
 • Birth Certificate مسافر و فرزند، فایل PDF
 • Valid Tuition Payment and Registeration Letter برای فرزند در حال تحصیل، فایل PDF
 • مدارک تکلمیلی قابل ارائه توسط دانشجو برای تسهیل پذیرش مسافر

دارنگان ویزای توریستی جهت دیدار اقوام درجه یک مقیم کانادا

مدت زمان مورد نیاز: حداقل 7 روز کاری و مدارک کورد نیاز شامل:

 • کد رزرو و شماره بلیط امارات
 • کپی پاسپورت و ویزای مسافر و اقوام درجه یک دارای اقامت به صورت فایل JPEG
 • Birth Certificate مسافر و اقوام درجه یک دارای اقامت کانادا، فایل PDF
 • IRCC Letter برای مسافر، فایل PDf
 • مدارک تکمیلی قابل ارائه برای تسهیل پذیرش مسافر، فایل PDF

خواهشمند است مدارک فوق را به آدرس ایمیل بخش ویزا به نشانی THRTOEK@emirates.com با ذکر نام و شماره تماس مربوطه ارسال نمایید.