اطلاعیه شرایط کنسلی پروازها پس از شیوع ویروس کرونا


با توجه به شیوع و اپیدمی ویروس کرونا و جهت آسایش مسافرین محترم، شرکت های هواپیمایی بخشنامه هایی را جهت سهولت مسافرین در کنسل کردن پروازهای خود ارائه نموده اند که به شرح زیر میباشد:

استرداد بلیط پروازهای آسمان

1- ابطال و استرداد بلیط هایی که قبل از تاریخ 1398/12/06 صادر شده و شروع مسافرت آن ها در بازه زمانی 1398/12/06 تا 1399/01/09 می باشد، بدون دریافت جریمه بلامانع است.
2- بلیط های خریداری شده پس از تاریخ صدور این بخشنامه، بر اساس مقررات جاری هواپیمایی آسمان، مشمول دریافت جریمه خواهند بود.

استرداد بلیط پروازهای آسمان

استرداد بلیط پروازهای کاسپین

استرداد تمامی بلیط های قبل از تاریخ 1398/12/01 برای استفاده به تاریخ های آتی بدون اخذ جریمه خواهد بود و به بلیط های صادر شده بعد از تاریخ ذکر شده در صورت استرداد همان قوانین کنسلی CRCN هواپیمایی کاسپین ترتیب اثر داده می شود و شامل قانون مذکور نمی باشد.

استرداد بلیط پروازهای کاسپین

استرداد بلیط پروازهای ایران ایر

استرداد وجه کلیه بلیط های صادره تا تاریخ 1398/12/05 بر روی شبکه پروازهای داخلی و بین المللی هما که تاریخ مسافرت آنها در بازه زمانی2020/02/20 تا 2020/03/20 می باشد، قبل از شروع مسافرت بودن هزینه (استرداد/noshow) و پس از شروع مسلفرت نیز با کسر 1/2RT کلاس پروازی استفاده شده به علاوه مالیاتهای مسیر مربوطه و بدون کسر هزینه (استرداد/noshow) مجاز می باشد.
کلیه بلیط های صادره که تاریخ مسافرت آنها بعد از تاریخ 2020/02/27 می باشند، می بایست قبل از زمان مقرر(پروازهای داخلی تا قبل از ساعت 12 روز قبل از پرواز و در پروازهای خارجی تا قبل از محدوده 24 ساعت مانده به پرواز) نسبت به ابطال و استرداد آنها اقدام گردد، در غیر اینصورت (ابطال در محدود No Show) شامل هزینه مربوطه خواهد شد.

استرداد بلیط پروازهای ایران ایر

استرداد بلیط پروازهای ایران ایر تور

ابطال و جریمه استرداد مسافرین پرواز های داخلی و خارجی، از تاریخ 1398/12/06 تا تاریخ 1398/12/25 به دلیل انتشار ویروس کرونا، در صورت ابطال بلیط تا قبل از مسافرت خودبدون جریمه می باشد و مسافرینی که بدون اطلاع قبلی و ابطال بلیط از مراجعه به فرودگاه و پذیرش در پروازها خودداری به عمل آورند، NoShow محسوب میگردند و مشمول بخشنامه مذکور نخواند شد.

استرداد بلیط پروازهای ایران ایر تور

استرداد بلیط پروازهای کیش ایر

مسافرینی که تاریخ پرواز آنها از مورخ 1398/12/05 تا پایان روز شنبه به مورخ 1398/12/17 بوده و بلیط خود را تا قبل از تاریخ 1398/12/05 رزرو نموده اند می توانند اقدام به استرداد بلیط بدون پرداخت جریمه نمایند. بدیهی است رویه ابطال بلیت های صادره پس از تاریخ 1398/12/05 مطابق با دستور العمل جاری این شرکت و با لحاظ جرایم سابق انجام خواهد شد.

استرداد بلیط پروازهای کیش ایر

استرداد بلیط پروازهای ماهان

کلیه پروازهای داخلی و خارجی شرکت هواپیمایی ماهان منتهی به تاریخ 1399/01/15 که تاریه صدور بلیت آنها 1398/12/05 و پیش از آن می باشد در صورت در خواست مسافرین محترم بودن کسر جریمه قابل استرداد خواهد بود. لازم به ذکر است بلیت هایی که بعد از تاریخ مذکور صادر گردیده است شامل این قانون نخواهند بود.

استرداد بلیط پروازهای ماهان

استرداد بلیط پروازهای معراج

استرداد کامل بلیط مسافرین قبل از 24 ساعت پرواز انجام خواهد شد.

استرداد بلیط پروازهای معراج

استرداد بلیط پروازهای قشم ایر

شرایط استرداد بدون اعمال جریمه شامل بلیت هایی می باشد که تا تاریخ 6 اسفند ماه 1398 صادر شده است.

استرداد بلیط پروازهای قشم ایر

استرداد بلیط پروازهای سلام ایر

استرداد بلیط پروازهای سلام ایر

استرداد بلیط پروازهای سپهران

استرداد کامل بلیط هایی که تاریخ صدور آنها قبل از 1398/12/06 می باشد.
امکان استرداد بلیت حداکثر تا تاریخ 1398/12/10 و تا 12 ساعت قبل از پرواز می باشد و شامل بلیت های No Show نمی گردد.

استرداد بلیط پروازهای سپهران

استرداد بلیط پروازهای تابان

ابطال بلیت مسافرین پروازهای تابان که تاریخ صدور بلیت انها قبل از 1398/12/03 و تاریخ پرواز ایشان در بازه 1398/12/06 الی 1398/12/23 قرار داشته باشد، در صورتی که تا 24 ساعت قبل از پرواز اقدام به ابطال خود نمایند بودن جریمه خواهد بود و خارج از این قانون مشمول قانون جریمه استرداد خواهند بود.

استرداد بلیط پروازهای تابان

استرداد بلیط پروازهای وارش

1- بلیت هایی که تا پیش از تاریخ 1398/12/06 صادر شده و تاریخ انجام پرواز در بازه زمانی 1398/12/06 لغایت 1399/01/15 می باشند.
2- بلیت هایی که No Show نبود و حدقال 8 ساعت قبل از پرواز مبادرت به ابطال آن شده باشد.
ضمناً بلیت هایی که بعد از تاریخ 1398/12/06 خریداری شده باشند مشمول جریمه کنسلی خواهند بود.

استرداد بلیط پروازهای وارش

استرداد بلیط پروازهای زاگرس

ابطال بلیت هایی که از تاریخ 6 اسفند ماه که تاریخ رزرو بلیت آنها قبل از این تاریخ بوده و الزاماً بلیت خود را قبل از پرواز باطل نموده باشند، بدون جریمه خواهند بود و در غیر این صورت مشمول جریمه هستند.

استرداد بلیط پروازهای زاگرس