بروزرسانی مقررات سفر به اتریش در شرایط کرونا

مقررات سفر به اتریش

یرو اطلاع واصله از نمایندگی فروش "هما" در اتریش در خصوص شرایط کنونی سفر به کشور اتریش و پروتکل های بهداشتی این کشور در ارتباط با جلوگیری از گسترش ویروس کرونا مسافران دارای مدارک ذیل می توانند به کشور اتریش سفر نمایند.

منبع: ایران ایر تاریخ انتشار: 1399/05/21

1.پاسپورت اتحادیه اروپا/ ایسلند/ نروژ/ سوئیس/ انگلستان

بروزرسانی مقررات سفر به اتریش در شرایط کرونا

2. اقامت اتحادیه اروپا/ ایسلند/ نروژ/ سوئیس/ انگلستان، بلیت تایید شده هواپیما یا قطار یا اتوبوس در ادامه مسیر به کشور صادر کننده کارت اقامت بصورت ترانزیت الزامی است.

3. ویزای کاری BUSINESS تایپ D اتریش

4. ویزای دانشجویی تایپ D اتریش

5. ویزای خانوادگی تایپ D اتریش جهت پیوستن به خانواده

6. مسافران به صورت ترانزیت

کلیه مسافران بالای یازده سال در پروازهای ورودی به اتریش (به غیر از مسافران ترانزیت هوایی) می بایست قبل از پرواز اقدام به انجام آزمایش PCR نمایند و گواهی جواب منفی تست کرونا در محدوده 72 ساعت مانده به پرواز را به زبان انگلیسی به همراه داشته باشند.مسافران با ویزای تایپ C توریستی تا اطلاع ثانوی مجاز به انجام سفر نمی باشند.

شایان به ذکر است مسافران قبل از پرواز می بایست فرم تعهد را از لینک ذیل دریافت و تکمیل نمایند.

www.bmk.gv.at/en/service/entry-requirements.html

همچنین ورود هرگونه بار دستی بصورت ترولی یا چرخدار به داخل کابین پروازی مجاز نبوده و مسافران صرفا میتوانند فقط به تعداد یک کوله پشتی و یا یک ساک دستی جهت بار همراه به داخل کابین استفاده نمایند. استفاده از ماسک در طول پرواز و در فرودگاه ها الزامی می باشد.