top-header

سفر به دبی فقط با بیمه مسافرتی کرونا امکان پذیر است

وضعیت پروازهای خارجی بعد از شیوع کرونا

هواپیمایی امارات طی بخش نامه ای اعلام کرد برای سفر به مقصد دبی نیاز به بیمه مسافرتیی می باشد که هزینه های بیماری کرونا را تحت پوشش خود قرار دهد.

منبع: هواپیمایی امارات تاریخ انتشار: 1399/04/29

متن بخشنامه به شرح ذیل میباشد:

سفر به دبی فقط با بیمه مسافرتی کرونا امکان پذیر است

بدیت وسیله به اطلاع میرساند همراه داشتن بیمه مسافرتی قابل پوشش جهت هزینه های درمان و مراقبت مربوط به بیماری کرونا کویید 19، برای سافرین محترم پرواز امارات به مقصد دبی با ویزای توریستی الزامی و برای مسافرین دارای اقامت اختیاری می باشد.

بیمه مسافرتی سامان بدون اضافه کردن هزینه ای اضافی بر روی بیمه های مسافرتی خود، پوشش بیماری کرونا را نیز شامل میشود
برای خرید اینترنتی بیمه مسافرتی :

خرید اینترنتی بیمه مسافرتی