تمدید قوانین تغییر بلیط هواپیمایی امارات در شرایط کرونا

تمدید قوانین تغییر بلیط

به استحضار می رساند عطف به بخشنامه شماره 43320 مورخ 11 مرداد سال 1399، در خصوص قوانین تغییر بلیط در شرایط اپیدمی کرونا، بازه صدور بلیط تا تاریخ 09 مهر ماه 1399 (معادل 30 سپتامبر 2020) تمدید گردیده است.

منبع: امارات تاریخ انتشار: 1399/06/13
تمدید قوانین تغییر بلیط هواپیمایی امارات در شرایط کرونا