از سرگیری پرواز به دبی با هواپیمایی ماهان بعد از شیوع ویروس

وضعیت پروازهای خارجی بعد از شیوع ویروس کرونا

با توجه با شیوع ویروس کرونا و بسته شدن مرزهای هوایی، همینک با توجه به الزام رعایت نکات بهداشتی، هواپیمایی ماهان، پروازهای خود را به مسیر شهر دبی از تاریخ 22 تیر 1399 از سر میگیرد.

منبع: هواپیمایی ماهان تاریخ انتشار: 1399/04/22

پروازهای مسافری هواپیمایی ماهان در مسیر تهران - دبی - تهران مجدداً از روز پنجشنبه مورخ 19 تیر 1399 آغاز میگردد.

از سرگیری پرواز به دبی با هواپیمایی ماهان بعد از شیوع ویروس

انجام تست کرونا PCR برای کلیه مسافران که دارای ویزای توریستی، بیزینس و اقامت معتبر می باشند الزامی است و تاکید میگردد گواهی مربوطه صرفاً از مراکز ذیل تهیه می گردد:

  1. بیمارستان عرفان نیایش تهران
  2. آزمایشگاه پاتولوژی ایران تهران
  3. آزمایشگاه کاویان تهران
  4. آزمایشگاه نوبل اصفهان
  5. آزمایشگاه یاران اصفهان
  6. مرکز پیوند اعضای بیمارستان ابوعلی سینا شیراز
از سرگیری پرواز به دبی با هواپیمایی ماهان بعد از شیوع ویروس