top-header

به روز رسانی مقررات سفر به کشور فرانسه در شرایط کرونا

مقررات سفر به فرانسه

ریاست محترم "هما" در فرانسه در خصوص شرایط کنونی سفر به فرانسه و پروتکل های بهداشتی این کشور در ارتباط با جلوگیری از گسترش ویروس کرونا مسافران دارای مدارک ذیل می توانند به کشور فرانسه سفر نمایند.

منبع: هما تاریخ انتشار: 1399/05/21

1. پاسپورت اتحادیه اروپا/ ایسلند/ نروژ/ سوئیس/ انگلستان/ کانادا/ استرالیا

به روز رسانی مقررات سفر به کشور فرانسه در شرایط کرونا

2. اقامت اروپا/ ایسلند/ نروژ/ سوئیس/ انگلستان

3. برگه LAISSEZ-PASSER

4. ویزای کاری BUSINESS تایپ D فرانسه، دانشجویان می بایست برگه OFLL نیز همراه داشته باشند.

5. ویزای دانشجویی تایپ D فرانسه، دانشجویان می بایست برگه OFLL نیز همراه داشته باشند.

6. ویزای خانوادگی تایپ D فرانسه جهت پیوستن به خانواده

7. ویزای خانوادگی تایپ C جهت پیوستن به خانواده (با قید کلمه FAMILY EEA) در ویزا

8. مسافران به صورت ترانزیت

کلیه مسافران بالای یازده سال در پروازهای ورودی فرانسه (به غیر از مسافران ترانزیت هوایی) می بایست قبل از پرواز اقدام به انجام آزمایش PCR نمایند و گواهی جواب منفی تست کرونا در محدوده 72 ساعت مانده به پرواز را به زبان انگلیسی به همراه داشته باشند.

کلیه مجوزهای اقامت صادره در فرانسه که اعتبار آنها دربازه زمانی 16MARC20- 15JUN20 به پایان رسیده است؛ به صورت خودکار و بدون نیاز به انجام مراحل کاری تا 6 ماه تمدید شده است. مسافران با ویزای تایپ C توریستی تا اطلاع ثانوی به انجام سفر نمی باشند.

شایان ذکر است مسافران قبل از پرواز می بایست فرم تعهد پیوست را تکمیل نموده و به همراه داشته باشند. پس از ورود به خا فرانسه مسافران می بایست در محل سکونت شخصی خود در قرنطینه خانگی قرار گیرند. همچنین ورود هرگونه بار دستی بصورت ترولی یا چرخدار به داخل کابین پروازی مجاز نبوده و مسافران صرفا می توانند فقط به تعداد یک کوله پشتی و یا ساک دستی جهت بار همراه کابین استفاده نمایند.

استفاده از ماسک در طول پرواز در فرودگاه ها الزامی می باشد.