top-header

شرایط پذیرش مسافران پروازهای بین المللی از/به ایران

قوانین پذیرش مسافران بین المللی

پیرو دستورالعمل جدید ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا به اطلاع می رساند:

منبع: هواپیمایی آتا تاریخ انتشار: 1400/08/09

اعتبار آزمایش تست pcr 96 ساعت می باشد و ارائه جواب منفی به زبان انگلیسی از آزمایشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در کلیه پروازهای ورودی و خروجی ایران برای مسافران بالای 8 سال الزامی است. لذا از پذیرش مسافران بدون جواب تست منفی pcr به زبان انگلیسی ممانعت بعمل می آید.

شرایط پذیرش مسافران پروازهای بین المللی از/به ایران

مسافرین محترمی که نتیجه تست pcr کووید19 آنها مثبت می شود، می بایست ضمن اطلاع به آژانس مربوطه نسبت به ابطال بلیت خود، 48 ساعت قبل از پرواز برای استرداد بدون جریمه بلیت اقدام نمایند. بدیهی است در غیر این صورت استرداد بلیتمسافر مطابق با قوانین استرداد در پروازهای بین المللی محاسبه می شود.

این بخشنامه از مورخ 1400/08/10 لازم الاجراست و جایگزین بخشنامه قبلی به شماره 15128 مورخ 1400/05/24 می شود.