top-header

شرایط ورودی و عبوری به امارات از ایران، عراق، اوکراین

ورود مسافرین به امارات

با توجه به دستورالعمل صادر شده از سوی مقامات امارات، شرایط زیر برای مسافر(های) ورودی از هر نقطه (نقاط) واقع در کشورهای ذکر شده در زیر به فرودگاه های امارات از تاریخ 14 بهمن ماه 1400 ساعت 1500 به وقت محلی امارات اعمال خواهد شد.

منبع: هواپیمایی قشم ایر تاریخ انتشار: 1400/11/23

کشورهایی که در بالا به آنها اشاره شد عبارتند از:

شرایط ورودی و عبوری به امارات از ایران، عراق، اوکراین
  • جمهوری اسلامی ایران
  • جمهوری عراق
  • فدراسیون روسیه
  • اوکراین

مسافرهای ورودی میبایست موارد زیر را رعایت کنند:

ارائه گواهی معتبرنتیجه منفی آزمایش PCR COVID-19 که براساس تجزیه مولکولی برای تشخیص کیفی اسید نوکلئیک جهت RNA ویروسی SARS-COV-2 انجام پچذیرفته با اعتبار 48 ساعت از زمان انجام آزمایش و صادر شده توسط مراکز ارائه ده8نده خدمات بهداشتی مورد تائید با نشان QR

و

** بمحض ورود به امارات تحت آزمایش مجدد PCR قرار گرفته، تا زمان نتیجه آزمایش قرنطینه لحاظ شده و در صورت مثبت بودن نتیجه آزمایش مسافر دستورالعمل های صادر شده توسط سازمان بهداشت امارات متحده می بایست رعایت گردد. **

جهت مسافر(های) عبوری، قوانین/ شرایط حاکم بر ورود به مقصد نهایی مسافر(های) عبوری اعمال می شود.

در صورت عدم رعایت شرط فوق از پذیرش مسافرین ممانعت بعمل خواهد آمد و مسئولیت رعایت و عواقب ناشی از آن برعهده مسافر می باشد.

مسئولیت اطلاع رسانی برعهده آژانس صادر کننده بلیت می باشد.

این بخشنامه از روز پنجشنبه 14 بهمن 1400 لازم الاجرا می باشد.