top-header

شرایط پذیرش مسافر از مبدا ایران به مقصد ترکیه در شرایط کرونا

شرایط پذیرش مسافر از مبدا ایران به مقصد ترکیه

شرکت هواپیمایی ایران ایرتور شرایط پذیرش مسافر از مبدا ایران به مقصد ترکیه در شرایط کرونا را اعلام کرده است.

منبع: ایران ایرتور تاریخ انتشار: 1399/05/11

به استحضار می رساند از مورخ 1399/05/15 تا اطلاع ثانوی انجام پرواز به مقصد ترکیه، تنها برای مسافرانی که دارای شرایط زیر هستند، رزرو جا و صدور بلیط توسط دفاتر و شرکت های خدامات مسافرت هوایی و دفاتر فروش مجاز می باشد.

شرایط پذیرش مسافر از مبدا ایران به مقصد ترکیه در شرایط کرونا

1-دارا بودن اقامت ترکیه (ازائه شماره کارت اقامت دائم "جمهوری ترکیه" مسافر در زمان صدور بلیط الزامی است.)

2-تابعیت کشور ترکیه (ارائه شماره پاسپورت "جمهوری ترکیه" مسافر صدور بلیط الزامی است.

3-دارا بودن ویزای کار معتبر از کشور ترکیه

4-پذیرش مسافر در فرودگاه مبدا منوط به ارائه فرم تکمیل شده خود اظهاری می باشد. (فرم یاد شده قابل دانلود از وب سایت www.iranairtour.ir می باشد.)

بدیهی است رزرو جا و صدور بلیط، خارج از شرایط و ضوابط ذکر شده در این بخشنامه، تخاف محسوب می گردد و علاوه بر ممانت از ورود مسافر به کشور ترکیه، پرداخت تمامی وجه بلیط یا بلیط های صادر شده بر عهده ی شخص صادر کننده خواهد بود.