top-header

به روز رسانی شرایط پذیرش مسافر در مسیر کشور عراق

دستورالعمل های بهداشتی در مورد پذیرش مسافر

ا توجه به دستورالعمل های بهداشتی صادره از سازمانی هواپیمایی کشوری ایران و عراق اجرای موارد ذیل برای مسافرین پروازهای فیمابین دو کشور الزامی می باشد:

منبع: هواپیمایی ماهان تاریخ انتشار: 1400/03/14

ایران - عراق

به روز رسانی شرایط پذیرش مسافر در مسیر کشور عراق

همراه داشتن جواب منفی تست کرونا PCR مورد تائید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران و واحد پزشکی هواپیمایی ماهان برای تمای مسافرین بالای 2 سال که حداکثر 48 ساعت قبل از زمان پرواز صادر شده باشد و به مسئول کانتر در فرودگاه های ایران (امام خمینی (ره) - مشهد) ارائه نمایند.

کلیه مسافرین مقصد نهایی آنها عراق می باشد می بایست دارای پروانه اقامت، بازرگانی، کار، تحصیلی و معالجه (به استثناء گردشگر و زائر) باشند.

مسافران ایرانی که قصد سفر به فرودگاه اربیل و سلیمانیه را دارند علاوه بر روادید باید کارت اقامت معتبر اقلیم کردستان عراق را داشته باشند و بازرگانان و نیرهای فنی و مهندسی جهت فعالیت کاری در اقلیم کردستان و بازرگانان و فعالان اقتصادی، باید مجوزهای لازم را از دفتر اقلیم کردستان عراق در تهران دریافت نمایند.

کلیه مسافرین به هنگام ورود فرودگاه های بین المللی در عراق به صورت کلینیکی و با دوربین حرارتی مورد ارزیابی سلامت قرار می گیرند.

در صورت مشکوک بودن وضعیت سلامت مسافران، ایشان در مکانی واقع در فرودگاه های بین المللی عراق قرنطینه می گردند که کلیه هزینه ها به عهده مسافرین خواهد بود.

عراق - ایران:

همراه داشتن اصل گواهی سلامت و جواب منفی تست کرونا برای کلیه مسافرین بالای 2 سال که حداکثر 96 ساعت قبل از زمان پرواز در یکی از بیمارستان ها و آزمایشگاه های مورد تائید وزارت بهداشت کشور عراق و اقلیم کردستان صادر شده باشد و به مسئول کانتر در فرودگاه های عراق شامل بغداد - نجف - بصره - اربیل - سلیمانیه ارائه نمایند.

کلیه مسافرین که مقصدر نهایی ایشان ایران می باشد می بایست دارای پروانه اقامت، بازرگانی، کار، تحصیلی و معالجه (به استثناء گردشگر و زائر) باشند.

استفاده از ماسک در کلیه مراحل سفر الزامی می باشد.

فرم خود اظهاری و فرم تعهد مربوط به کشورهای ایران و عراق باید توسط مسافران تکمیل شوند.

هواپیمایی ماهان تا اطلاع ثانوی مجاز به پذیرش مسافرین با روادید زیارتی و روادید گردشگری در مسیرهای ایران به عراق و عراق به ایران نمی باشد.

وجود هر گونه مغایرت و عدم رعایت مفاد این بخشنامه موجب ممانعت از انجام پرواز و عدم استرداد وجه بلیت خواهد شد که عواقب ناشی از آن به عهده آژانس صادر کننده بلیت و مسافر می باشد.