top-header

مقررات جدید در خصوص پروازهای استان خوزستان به جزیره کیش

شرایط جدید ستاد مقابله با کووید19

پیرو اطلاع رسانی و بخشنامه ها جدید ستاد ملی مقابله با کووید19 با توجه به اینکه اکثر شهرستان های استان خوزستان در وضعیت قرمز کرونایی میباشند، کلیه پروازهای این شرکت از روز شنبه مورخ 99/12/2 از مبدا/مقصد استان خوزستان به جزیره زیبای کیش تا اطلاع ثانوی باطل می باشند.

منبع: هواپیمایی کیش ایر تاریخ انتشار: 1399/12/04

در صورت مصاعد شدن شرایط در خصوص برقراری مجدد اطلاع رسانی خواهد شد.

مقررات جدید در خصوص پروازهای استان خوزستان به جزیره کیش

همکاران محترم لطفا اطلاع رسانی دقیق به زیر مجموعه ها و مسافرین گرامی انجام شود.