بروز رسانی آزمایشگاه های مورد تایید کشور امارات جهت تستPCR

آزمایشگاه های به روز شده جهت انجام تست کرونا

پیرو بخشنامه 1181/م ب مورخ 99/05/29 لیست بروز رسانی شده مراکز درمانی مورد تایید کشور امارات جهت انجام تست pcr به پیوست اعلام می گردد. آزمایشگاه هایی که در ستون "آزمایش تشخیص مولکولی مسافران برون مرزی" دارای ستاره و سبز رنگ هستند مورد تایید کشور امارات متحده عربی می باشند.

منبع: هواپیمایی ایران ایر تاریخ انتشار: 1399/10/02

شایان ذکر اسن مراکز درمانی اعلام شده صرفا جهت سفر به کشور امارات تحده عربی می باشد.

بروز رسانی آزمایشگاه های مورد تایید کشور امارات جهت تستPCR