top-header

به روزرسانی مقررات سفر به کشور لبنان در شرایط کرونا

دستورالعمل پذیرش مسافر در کشور لبنان

مقررات جید سفر به کشور لبنانو رعایت پروتکل های بهداشتی این کشور در ارتباط با جلوگیری از گسترش ویروس کرونا (بیماری کووید-19) به شرح ذیل اعلام می گردد. این رویه جایگزین بخشنامه 1256 م ب می گردد.

منبع: هواپیمایی ایران ایر تاریخ انتشار: 1400/09/20

کلیه مسافران بالای 12 سال در پروازهای ورودی به لبنان می بایست قبل از پرواز اقدام به انجام آزمایش PCR در محدوده 48 ساعت مانده به پرواز در یکی از مراکز تائید شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران نمایند و گواهی جواب منفی تست کرونا را به زبان انگلیسی با QR کد به همراه داشته باشند.

به روزرسانی مقررات سفر به کشور لبنان در شرایط کرونا

لیست مراکز تائید شده آزمایش تشخیص مولکولی مسافران برون مرزی در لینک لیست مراکز تائید شده آزمایش تشخیص مولکولی مسافران برون مرزی قابل دریافت می باشد. از پذیرش مسافران دارای گواهی جواب منفی تست کرونا بدون QR کد، جلوگیری می گردد.

مسافران دارای کارت واکسیناسیون کووید-19 که از آخرین نوبنت واکسن آنها 14 روز گذشته باشد، و مسافرانی که کمتر از 7 روز خارج از کشور لبنان اقامت داشته اند، از انجام تست PCR در محدوده 48 ساعت به پرواز معاف خواهند بود. ارائه کارت واکسیناسیون به زبان انگلیسی با QR کد به هنگام پرواز الزامیست.

از کلیه مسافران بالای 12 سال عازم به کشور لبنان در بدو ورود، تست PCR در فرودگاه انجام می گردد و مسافران تا جواب تست در قرنطینه خانگی خواهند بود. هزینه تست در سیستم نرخ گیری بروز رسانی شده است.

از تاریخ 10JAN2022 مسافران می بایست اقدام به پرداخت هزینه تست قبل از پرواز در سایت https://pass.moph.gov.Ib نمایند. هزینه تست مبلغ USD30 می باشد.