top-header

آزمایشگاه های مورد تایید جهت انجام تست کووید برای مسافرین

بروزرسانی لیست آزمایشگاه های مورد تایید هواپیمایی ماهان

لیست ازمایشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جهت انجام تست کرونا (PCR) برای تمامی مسیرهای بین المللی هواپیمایی ماهان به استثنا پروازهای مسیر کشور چین جهت اطلاع رسانی به مسافرین اعلام می گردد.

منبع: ماهان تاریخ انتشار: 1399/10/17
 • آزمایشگاه ونک تهران
 • آزمایشگاه بیمارستان عرفان نیایش تهران
 • آزمایشگاه بیمارستان دی تهران
 • آزمایشگاه بیمارستان رسالت تهران
 • آزمایشگاه بیمارستان دی تهران
 • آزمایشگاه آرمین تهران
 • آزمایشگاه بیمارستان پارس تهران
 • آزمایشگاه پاتوبیولوژی آراد کرج
 • آزمایشگاه دکتر دبیری کرمان
 • آزمایشگاه پارک اصفهان
 • آزمایشگاه نیکان مشهد
 • آزمایشگاه دکتر اکبرزاده مشهد
 • آزمایشگاه اتوبیولوژی مشهد مشهد
 • آزمایشگاه راز شیراز
 • آزمایشگاه تخصصی ویروس شناسی بهسان اراک
 • آژمایشگاه آریا اهواز
 • آزمایشگاه بیمارستان خصوصی پارس رشت
 • آزمایشگاه فرزان همدان
 • آزمایشگاه فجر ساری
 • آزمایشگاه سلام تبریز
 • آزمایشگاه بوعلی قم
 • آزمایشگاه انستیتو پاستور تهران (جهت دیپلمات ها و ماموریت دولتی) تهران

همچنین آزمایشگاه های مورد تایید جهت انجام تست کرونا (PCR) و آنتی بادی های سرمی کووید19 (IgM و IgG) برای پروازهای مسیر کشور چین، به شرح ذیل نیز اعلام می گردد.

آزمایشگاه های مورد تایید جهت انجام تست کووید برای مسافرین

آزمایشگاه بیمارستان پارس تهران

خاطر نشان می سازد مسافرینی که با گواهی منفی تست (PCR) از مبدا ایران به کشورهای دیگر پرواز نموده اند، می توانند بدون نیاز به انجام تست مجدد در مدت 7 روز از تاریخ تست PCR ه ایران بازگردند در غیر اینصورت انجام و ارائه تست PCR جدید ظرف 72 ساعت قبل از زمان پرواز برگشت در مسیرهای ورودی به کشور ایران الزامی می باشد.