top-header

شرایط پذیرش مسافرین ورودی به کشور ایران در زمان پاندمی کرونا

قوانین و مقررات پذیرش مسافرین ورودی به ایران

نظر به لزوم رعایت دستورالعمل اعلامی از وزارت بهداشت و سازمان هواپیمایی کشوری رعایت موارد ذیل برای کلیه مسافرین ورودی به ایران الزامی می باشد.

منبع: هواپیمایی معراج تاریخ انتشار: 1400/03/25

PCR کلیه مسافرین ورودی بالای 8 سال (اتباع ایرانی، خارجی، دیپلمات، مسافرین ترانزیت) موظف به ارائه نتیجه تست منفی پیش از سوار شدن به هواپیما در فرودگاه مبدا می باشد.

شرایط پذیرش مسافرین ورودی به کشور ایران در زمان پاندمی کرونا

مهلت اعتبار تست از زمان انجام تست تنها 96 ساعت بوده و نتیجه آزمایش می بایست از آزمایشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت به زبان انگلیسی با تاریخ میلادی و بارکد معتبر جهت بررسی و یا مورد تائید کنسولگری ایران در کشور مبدا باشد.

در صورت عدم ارائه تست معتبر از پذیرش مسافرین معذور خواهیم بود.

موکدا اعلام می گردد ب منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، از پذیرش جامه دان های Cabin Size چرخ دار معذوریم.

رعایت کلیه شرایط این دستورالعمل برای مسافرینی که واکسن کووید - 19 را دریافت کرده اند نیز الزامی می باشد.

مقتضی است قبل از صدور بلیت کلیه موارد قید شده در این دسورالعمل توسط دفاتر خدمات مسافرتی و مسافرین محترم به دقت مطالعه و اجرایی گردد شایان ذکر است در صورت و عدم انجام پروتکل مربوطه، با آژانس صادر کننده بر خورد خواهد شد.