top-header

به روزرسانی مقررات سفر به کشور پاکستان در شرایط کرونا

دستورالعمل پذیرش مسافر در کشور پاکستان

مقررات جدید سفر به کشور پاکستان و رعایت پروتکل های بهداشتی این کشور در ارتباط با جلوگیری از گسترس ویروس کرونا (بیماری کووید-19) به شرح ذیل اعلام می گردد. کلیه مسافران بالای 15 سال با ملیت پاکستانی و مسافران بالای 18 سال با ملیت غیر پاکستانی که بصورت کامل واکسینه شده و دارای کارت واکسیناسیون به زبان انگلیسی می باشند، می توانند با شرایط ذیل به کشور پاکستان سفر نمایند.

منبع: هواپیمایی ایران ایر تاریخ انتشار: 1400/09/20

این رویه جایگزین بخشنامه 1264/م ب می گردد.

به روزرسانی مقررات سفر به کشور پاکستان در شرایط کرونا

کلیه مسافران بالای 6 سال در پروازهای ورودی به پاکستان می بایست در محدوده 48 ساعت مانده به پرواز اقدام به انجام آزمایش PCR در یکی از مراکز تایید شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران نمایند و گواهی جواب منفی تست کرونا را به زبان انگلیسی به همراه داشته باشند.

لیست مراکز تایید شده آزمایش تشخیص مولکولی مسافران برون مرزی در لینک https://health.behdasht.gov.ir قابل دریافت می باشد.

تکمیل اطلاعات درخواستی در برنامه PASS TRACK و یا لینک https;//passtrack.nitb.gov.pk قبل از انجام پرواز الزامی بوده و مسافران می بایست کپی از اطلاعات تکمیلی فوق را به هنگام پذیرش به همراه داشته باشند.

از کلیه مسافران بالای 6 سال در بدو ورود به پاکستان تست Rapid Antigen گرفته می شود. در صورت مثبت شدن جواب تست، مسافران به مدت 10 روز با هزینه خود قرنطینه می گردند.