top-header

مقررات سفر به کشور پاکستان در شرایط کنونی کرونا

قوانین ورود به کشور پاکستان

مقررات جدید سفر به کشور پاکستان و رعایت پروتکل های بهداشتی این کشور در ارتباط با جلوگیری از گسترش ویروس کرونا (بیماری کووید-19) به شرح ذیل اعلام می گردد. کلیه مسافران بالای 18 سال که به صورت کامل واکسینه شده و دارای کارت واکسیناسیون به زبان انگلیسی می باشند، می توانند با شرایط ذیل به کشور پاکستان سفر نمایند. این رویه جایگزین بخشنامه 1261/ م ب می گردد.

منبع: هواپیمایی ایران ایر تاریخ انتشار: 1400/08/10

کلیه مسافران بالای 6 سال در پرواز های ورودی به پاکستان می بایست در محدوده 72 ساعت مانده به پرواز اقدام به انجام آزمایش PCR در یکی از مراکز تائید شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران نمایند و گواهی جواب منفی تست کرونا را به زبان انگلیسی به همراه داشته باشند. لیست مراکز تائید شده آزمایش تشخیص مولکولی مسافران برون مرزی در لینک https://health.behdasht.gov.irقابل در یافت می باشد.

مقررات سفر به کشور پاکستان در شرایط کنونی کرونا

تکمیل اطلاعات درخواستی در برنامه PASS TRACK و یا لینک https://passtrac.nitb.gov.pk قبل از انجام پرواز الزامی بوده و مسافران می بایست کپی از اطلاعات تکمیلی فوق را به هنگام پذیرش به همراه داشته باشند.

از کلیه مسافران بالای 6 سال در بدو ورود به پاکستان تست Rapid Antigen گرفته می شود. در صورت مثبت شدن جواب تست مسافران به مدت 10 روز با هزینه خود قرنطینه می گردند.