top-header

بروز رسانی قوانین سفر به کشور پاکستان در شرایط کرونا

مقررات ورود مسافران به کشور پاکستان

مقررات جدید سفر به کشور پاکستان و رعایت پروتکل های بهداشتی این کشور در ارتباط با جلوگیری از گسترش ویروس کرونا (بیماری کووید-19) به شرح ذیل اعلام می گردد. مسافران دارای گذرنامه پاکستانی و POC (Pakistan Origin Card) با شرایط ذیل می توانند به کشور پاکستان سفر نمایند. مسافران با ملیت ایرانی صرفا با نامه تاییدیه از سفارت می توانند از کشور ایران به کشور پاکستان سفر نمایند. این رویه جایگزین بخشنامه 1257/ م ب می گردد:

منبع: هواپیمایی ایران ایر تاریخ انتشار: 1400/07/29

کلیه مسافران بالای 6 سال در پروازهای وردی به پاکستان می بایست در محدوده 72 ساعت مانده به پرواز اقدام به انجام آزمایش PCR در یکی از مراکز تائید شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران نمایند و گواهی جواب منفی تست کرونا را به زبان انگلیسی به همراه داشته باشند. لیست مراکز تائید شده آزمایش تشخیص مولکولی مسافران برون مرزی در لینک زیر قابل دریافت می باشد.

بروز رسانی قوانین سفر به کشور پاکستان در شرایط کرونا
https://health.behdasht.gov.ir

تکمیل اطلاعات درخواستی در برنامه PASS TRACK و یا لینک https://health.behdasht.gov.ir قبل از انجام پرواز الزامی بوده و مسافران می بایست کپی از اطلاعات تکمیلی فوق را به هنگام پذیرش به همراه داشته باشند.

از کلیه مسافران بالای 6 سال در بدو ورود به پاکستان تست Rapid Antigen گرفته می شود. در صورت مثبت شدن جواب تست، مسافران به مدت 10 روز با هزینه خود قرنطینه می گردند.