top-header

شرایط جدید پذیرش هواپیمایی معراج برای مسافرین ورودی به کشور

مقررات پذیرش مسافرین ورودی به ایران در زمان پاندمی کرونا

نظر به لزوم بابت دستورالعمل جدید اعلامی از وزارت بهداشت و سازمان هواپیمایی کشوری رعایت موارد ذیل برای کلیه مسافرین ورودی به ایران الزامی می باشد.

منبع: هواپیمایی معراج تاریخ انتشار: 1399/12/18

کلیه مسافرین ورودی بالا 8 سال (اتباع ایرانی، خارجی، دیپلمات، مسافرین ترانزیت) موظف به ارائه نتیجه تست منفی PCR پیش از سوار شدن به هواپیما در فرودگاه مبدا می باشد.

شرایط جدید پذیرش هواپیمایی معراج برای مسافرین ورودی به کشور

مهلت اعتبار تست از زمان انجام تست تنها 96 ساعت بوده و نتیجه آزمایش می بایست از آزمایشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت کشور مبدا به زبان انگلیسی و با بارکد معتبر جهت بررسی و یا مورد تایید سفارت / کنسولگری ایران در کشور مبدا باشد، در صورت عدم ارائه تست معتبر از پذیرش مسافرین معذور خواهیم بود.

موکدا اعلام می گردد به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، ا پذیرش جامه دان های Cabin Size چرخ دار معذوریم.

مسافرین مستقیم و یا غیر مستقیم به مقصد ایران که ظرف حداکثر دو هفته قبل از موعد سفر بیش از 4 ساعت در یکی از کشورهای شرایط ویژه اقامت داشته اند تا اطلاع ثانوی امکان ورود به ایران نداشته و پذیرش آنها در فرودگاه کشور مبدا ممنوع می باشد.

رعایت کلیه شرایط این دستور العمل برای مسافرینی که واکسن کووید-19 را دریافت کرده اند نیز الزامی می باشد.

مقتضی است قبل از صدور بلیت کلیه موارد قید شده در این دستور العمل توسط دفاتر خدمات مسافرتی و مسافرین محترم به دقت مطالعه و اجرایی گردد. شایان ذکر است در صورت مغایرت و عدم انجام پروتکل مربوطه با آژاتس صادر کننده برخورد خواهد شد.