top-header

اطلاعیه کرونا مسافران ورودی عمان

اطلاعیه سلام ایر برای مسافران ورودی عمان

1. دارندگان گذرنامه کشورهای حوزه خلیج فارس (قطر-امارات متحده عربی-کویت-بحرین) و افراد مقیم با اجازه اقامت معتبر و دارندگان ویزای معتبر بدون نیاز اجازه قبلی میتوانند وارد عمان شوند.

منبع: سلام ایر تاریخ انتشار: 1399/09/26

2. ارائه تست کرونا در کشور مبدا (ایران) نیاز نمیباشد ولی همچنان ارائه گواهی سلامت در فرودگاه شیراز الزامی میباشد.

اطلاعیه کرونا مسافران ورودی عمان

3. کلیه مسافران ورودی عمان نیازمند بیمه سلامت بین الملل می باشند که شامل کلیه هزینه های درمانی کرونا تا مدت یک اه می باشد و افراد ذیل از آن معاف هستند.

الف) دارنگان گذرنامه عمان ب) دارندگان گذرنامه حوزه خلیج فارس ج)دارندگان کارت درمانی

4. مسافرین میبایست قبل از ورود به عمان به وبسایت ذیل مراجعه کرده و فرم های مربوطه را تکمیل کنند و +Tarassud دانلود اپلیکشن travel

http://covid19.emushrif.om/traveler

5. مسافرینی که قصد دارند مدت 7 روز در عمان اقامت داشته باشند در بدو ورود از آنها تست کرونا گرفته خواهد شد.

6. مسافرینی که قصد دارند بیشتر از مدت 7 روز در عمان اقامت داشته باشند بجز تست کرونا در بدو ورود میبایست

  • الف- دانلود اپلیکشن
  • ب- دستبند
  • ج- قرنطینه به مدت 7 روز
  • د- انجام تست مجدد کرونا در روز هشتم
7. کودکان 15 سال و کمتر از آن از انجام تست کرونا معاف میباشند. 8. دیپلمات ها از انجام تست کرونا معاف میباشند.

9. صدور ویزای فرودگاهی به مدت زمان یک ماه (20 ریال عمان) و افراد مقیم حوزه خلیج فارس (قطر، امارت، بحرین، کویت) با توجه به شغل آنها 5 ریال عمان تا 28 روز و با شرایط ذیل امان پذیر می باشد در غیر اینصورت از پذیرش مسافر جلوگیری بعمل می آید:

الف- داشتن بلیط رفت و برگشت

ب- داشتن وچر هتل