top-header

ممنوعیت پروازی بر اساس دستورالعمل های ستاد مبارزه با کرونا

ممنوعیت پروازی در پروازهای پگاسوس

به استحضار می رساند که پیرو دستورات ستاد مبارزه با کرونا و بخشنامه سازمان هواپیمایی کشوری ایران ورود مسافر از مبدا کشورهای جمهوری چک، عراق و فرانسه در شبکه پروازی ممنوع می باشد.

منبع: هواپیمایی پگاسوس تاریخ انتشار: 1400/02/12

لذا صدور بلیط در مسیرهای پراگ، پاریس، مارسی، بغداد، اربیل، بصره و ... به ایران ممنوع بوده و پرسنل فرودگاهی پگاسوس در فرودگاه مبدا از پذیرش مسافران به مقصد جاوگیری خواهند کرد و بلیط های مسافران یا بازپرداخت می شود و یا تا زمان رفع ممنوعیت باز خواهند ماند.

ممنوعیت پروازی بر اساس دستورالعمل های ستاد مبارزه با کرونا