top-header

به روزرسانی فهرست آزمایشگاه های مورد تایید قطرایرویز

لیست آزمایشگاه های مورد تایید جهت تست PCR

از تاریخ 23 مرداد 1399، مسافران شرکت هواپیمایی قطر که از مبدا ایران قصد سفر دارند، بایستی نسبت به انجام تست آر تی - پی سی آر کووید19 در بازه زمانی 96 ساعت قبل از پرواز اقدام ککند. آزمایش بینی/گلو می بایست در یکی از آزمایشگاه های تایید شده توسط قطرایرویز در تهران، مشهد، شیراز و اصفهان انجام پذیرد. نتیجه منفی منفی آزمایش در زمان پذیرش در فرودگاه باید ارائه شود.

منبع: هواپیمایی قطرایرویز تاریخ انتشار: 1399/09/26

مسافران می بایست دو نسخه از نتیجه آزمایش آر تی- پی سی آر و همچنین فرم رضایت پر شده را همراه داشته باشند.

به روزرسانی فهرست آزمایشگاه های مورد تایید قطرایرویز

دانلود فرم رضایت:

https://www.qatarairways.com/content/dam/documents/QR-consent-PCR.pdf

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت ما مراجعه فرمایید:

http://www.qatarairways.com/en/travel-alerts/COVID-19-update.html

وارد زیر مستثنی هستند:

الف) کودکان زیر 12 سال در صورتی که همراه یکی از اقوام خود که نتیجه آزمایش منفی دارد سفر کنند مستثنی هستند.

ب) همچنین نوزادها از انجام این آزمایش مستثنی هستند .

کودکان زیر 12 سالی که بدون همراه سفر می کنند مستثنی نیستند و باید از یک مرکز پزشکی مورد تایید گواهی همراه داشته باشد.

آزمایشگاه های مورد تایید در صفحه های بعد فهرست شده است.