top-header

پذیرش مسافران ورودی و خروجی ایران ایرتور در شرایط کرونا

شرایط پذیرش مسافران ورودی و خروجی

عطف به اطلاعات واصله از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت امور خارجه، شرایط مسافران ورودی و خروجی (به / از ایران) را در پروازهای شرکت هواپیمایی ایران ایرتور به شرح زیر به اطلاع می رساند.

منبع: ایران ایرتور تاریخ انتشار: 1399/06/31

1. برای آن دسته از اتباع با گذرنامه عادی که متقاضی ورود به ایران هستند، ارائه گواهی عدم ابتلاء به کووید - 19 (PCR) به زبان انگلیسی و در صورت ارائه به زبان غیر از انگلیسی، ممهور به مهر وضعیت سلامت توسط بخش کنسولی نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در کشور مبداء الزامی است.

پذیرش مسافران ورودی و خروجی ایران ایرتور در شرایط کرونا

2. برای مسافران ورودی در صورتی که از زمان صدور گواهی آزمایش صادر شده به دلیل طول مدت سفر یا سایر دلایل بیش از 96 ساعت گذشته باشد، نیازی به اخذ مجدد آزمایش نبوده و صرفا پس از غربالگری و ارزیابی های بالینی در هنگام ورود و در صورت علامت دار بودن، آزمایش مجدد کووید - 19 به عمل خواهد آمد.

تا زمان تعیین نتیجه آزمایش، در محل قرنطینه تعیین شده اقامت خواهند داشت. چنانچه جواب تست مثبت باشد، ضروری است به مدت 14 روز در محل تعیین شده در قرنطینه اسکان داشته باشند. در این صورت کلیه هزینه های اقامت و آژمایش مجدد بر عهده مسافران خواهد بود.

3. در خصوص ایرانیان متقاضی بازگشت به کشور که طول اقامت آنها در خارج از کشور کمتر از 2 هفته باشد، اخذ گواهی سلامت همراه با گواهی تست آزمایشگاهی کووید - 19 (PCR) زبان انگلیسی و یا مورد تایید کنسولگری الزامی نیست.

4. برای کلیه مسافران ورودی به کشور تکمیل فرم های خود اظهاری و تعهد نامه مسافر الزامی می باشد.

5. مسافران شرکت هواپیمایی ایران ایرتور که از مبداء ایران قصد سفر به خارج از کشور دارند، می بایست نسبت به انجام تست کووید - 19 (PCR) دربازه زمانی 72 ساعت قبل از پرواز اقدام نمایند. ضروری است این آزمایش در یکی از آزمایشگاه های معتبر انجام پذیرد.

و ارائه نتیجه منفی آزمایش در زمان پذیرش در فرودگاه الزامی است. مسافران می بایست دو نسخه از نتیجه آزمایش آر - تی - پی سی آر و همچنین فرم اطلاعات سفر پر شده را همراه داشته باشند.

توجه:

کودکان زیر 12 سال در صورتی که همراه یکی از اقوام خود نتیجه آزمایش منفی دارد سفر کند، از مقررات فوق الذکر مستثنی هستند.

نوزادها از انجام این آزمایش مستثنی هستند

کودکان زیر 12 سال که به تنهایی و بدون همراه سفر می کنند مستثنی محسوب نشده ضروری است همانند افراد بزرگسال از مراکز پزشکی معتبر و مورد تایید گواهی سلامت اخذ نموده و در هنگام سفر همراه داشته باشند.