top-header

شرایط پذیرش مسافر با ملیت افغانی در مسیر کشور ترکیه

قوانین پذیرش مسافران با ملیت افغانی

بدینوسیله شرایط پذیرش مسافرین با ملیت افغانستان به کشور ترکیه در پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان به شرح ذیل می باشد:

منبع: هواپیمایی ماهان تاریخ انتشار: 1400/07/18

هر مسافر که مشخص گردد طی 14 روز گذشته در افغانستان حضور داشته است می بایست پاسخ منفی تست کرونا که 72 ساعت قبل از پرواز انجام شده است را به کانتر پذیرش ارائه نماید. این مسافرین 10 روز در اماکنی که از پیش توسط دولت تعیین شده است. (مطابق لیست پیوست) قرنطینه گردیده و هزینه اقامت و تردد با مسافرین می باشد و چنانچه در پایان روز هفتم نتیجه تست PCR منفی گردد، امکان پایان قرنطینه وجود دارد.

شرایط پذیرش مسافر با ملیت افغانی در مسیر کشور ترکیه

شهروندان افغانستان که اقامت و یا اجازه کار در ترکیه را دارند با ارائه مجوز اقامت و اجازه کار معتبر پذیرش خواهند شد و این افراد از قرنطینه در هتل معاف بوده و میتوانند قرنطینه خود را در آدرس محل اقامت خود طی کرده

و چنانچه از شهری به جز استانبول و آنکارا وارد ترکیه می شوند امکان سفر با خودروی شخصی به محل اقامت خود را دارند که تا پایان مدت قرنطینه مجاز به استفاده از وسایل نقلیه عمومی و پروازهای داخلی نخواهند بود.

شهروندان ترکیه که از کشور افغانستان به کشور ترکیه باز می گردند از قرنطینه در هتل معاف می باشند و می توانند مدت قرنطینه خود را در آدرس محل اقامت خود طی کنند. این مسافرین چنانچه از شهری به جز استانبول و آنکارا وارد ترکیه میشوند امکان سفر با خودروی شخصی به محل اقامت خود را دارند که تا پایان قرنطینه مجاز به استفاده از وسایل نقلیه عمومی و پروازهای داخلی نخواهند بود.

بر اساس بند 1 و 2 این بخشنامه، مسافرینی که هواپیمایی ماهان را برای مسافرت خود انتخاب می نمایند می بایست در قرنطینه قرار گرفته و قبل از ورود به کشور ترکیه، هتل محل قرنطینه خود را رزرو و هزینه آن را پرداخت نمایند. چنانچه مسافر نتواند مدارکی مبنی بر رزرو پرداخت هزینه محل اقامت خود را به کانتر پذیرش در مبدا ارائه دهد، از انجام سفر ایشان جلوگیری خواهد شد.