top-header

به روز رسانی مقررات سفر به فرانسه در شرایط کرونا

مقررات به روز رسانی شده سفر به کشور فرانسه

پیرو اطلاع واصله از ریاست محترم "هما" در فرانسه در خصوص شرایط کنونی سفر به کشور فرانسه و پروتکل های بهداشتی این کشور در ارتباط با جاوگیری از گسترش ویروس کرونا (بیماری - کووید 19)، مسافران دارای مدارک ذیل می توانند به کشور فرانسه سفر نمایند. ( این رویه جایگزین رویه 1173/م ب و 1183/م ب میگردد. )

منبع: ایران ایر تاریخ انتشار: 1399/06/03

1. پاسپورت اتحادیه اروپا/ ایسلند/ نروژ/ سوئیس/ انگلستان/ کانادا/ استرالیا

به روز رسانی مقررات سفر به فرانسه در شرایط کرونا

2. اقامت اتحادیه اروپا/ ایسلند/ نروژ/ سوئیس/ انگلستان

3. برگه LAISSEZ-PASSER

4. ویزای تایپ D فرانسه دارای اعتبار (Business, Student, Family, Visitor, ...)

5. ,ویزای خانوادگی تایپ C جهت پیوستن به خانواده ( با قید کلمه FAMILY EEA در ویزا)

6. مسافران بصورت ترانزیت

کلیه مجوزهای اقامت صادره در فرانسه که اعتبار آنها دربازه زمانی 16MARC20 - 15JUN20 به پایان رسیده است، بصورت خودکار و بدون نیاز به انجام مراحل اداری تا 6 ماه تمدید شده است. مسافران با ویزای تایپ C توریستی تا اطلاع ثانوی مجاز به انجام سفر نمی باشند.

شایان ذکر است مسافران قبل از پرواز می بایست فرم تعهد در لینک ذیل را تکمیل نموده و به همراه داشته باشند. پس از ورود به خاک فرانسه مسافران می بایست در محل سکونت شخصی خود در قرنطینه خانگی قرار گیرند. همچنین ورود هرگونه بار دستی بصورت ترولی با چرخدار به داخل کابین مجاز نبوده و مسافران صرفا می توانند فقط به تعداد یک کوله پشتی و یا یک ساک دستی جهت بار همراه به داخل کابین استفاده نمایند.

استفاده از ماسک در طول پرواز و در فرودگاه ها الزامی است.

به روز رسانی مقررات سفر به فرانسه در شرایط کرونا