top-header

الزام ارائه آزمایش منفی pcr در پروازهای ورودی به ایران

مقررات پذیرش مسافر در پروازهای ورودی به ایران

پیرو نامه شماره 24069 تاریخ 1399/05/27 ازمان هواپیمایی کشوری، مستند به نامه های شماره 300/1394 تاریخ 1399/04/25 و 1399/05/22 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، مبنی بر الزامات راه اندازی مجدد پروازهای خارجی با هدف رعایت پروتکل های بهداشتی و جلوگیری از انتقال و شیوع بیماری کووید-19، الزامات پذیرش مسافر در پروازهای ورودی بین المللی به شرح زیر اعلام می شود:

منبع: هواپیمایی آسمان تاریخ انتشار: 1399/09/04

1. دریافت و به همراه داشتن گواهی سلامت و پاسخ آزمایش عدم ابتلا به کووید-19 به زبانانگلیسی با مورد تایید کنسولگری ایران برای مسافران ورودی به کشور الزامی است؛ این گواهی باید ضمن اخذ تست مولکولی کووید-19، به روش (RT-PCR) از سوی مراکز تشخیصی درمانی مورد تایید وزارت بهداشت کشور مبدا و در فاصله زمانی حداکثر 96 ساعت پیش از ورود به کشور صادر شده باشد.

الزام ارائه آزمایش منفی pcr در پروازهای ورودی به ایران

2. در صورت به همراه نداشتن گواهی سلامت کووید-19 در فرودگاه مقصد، به مسافران غیر ایرانی، اجازه ورود به کشور داده نشده و به مبدا پرواز بازگردانده خواهند شد، و مسافران ایرانی به مدت 14 روز به قرنطینه تعیین شده توسط وزارت بهداشت هدایت می شوند، در طول این مدت هزینه های آزمایش و اقامت بر عهده مسافر خواهد بود.

3. همه مسافران متقاضی ورود به کشور باید فرم خود اظهاری را پس از اخذ از شرکت هواپیمایی، قبل با هنگام پرواز، تکمیل و به نماینده شرکت، تحویل دهند.

4. غربالگری هنگام ورود برای همه مسافران ایرانی و خارجی (حتی در صورت دارا بودن گواهی سلامت) انجام خواهد شد و در صورت مشاهده فرد دارای علایم مشکوک به کووید-19، بنا به تشخیص تیم بهداشتی مستقر در پایگاه مراقبت بهداشتی مرزی و جهت ارزیابی های بالینی بیشتر و نمونه گیری به مراکز درمانی و تشخیصی از پیش تعیین شده ارجاع شده

ضمن انجام آزمایش PCR، بیمار باید تا زمان اخذ پاسخ منفی تست آزمایشگاهی و رفع علایم آن در قرنطینه تعیین شده توسط وزارت بهداشت و درمان (برای مسافران غیر ایرانی) یا پس از اخذ تعهدنامه کتبی در قرنطینه خانگی (برای مسافران ایرانی) اقامت داشته باشند.

5. اگر هنگام ورود به یران مدت اعتبار گواهی سلامت (96 ساعت) به دلیل طول سفر یا دلایل دیگر سپری شده باشد، نیازی به آزمایش دوباره نبوده و پس از غربالگری هنگام ورود و ارزیابی های بالینی، در صورت علامت دار بودن، از فرد آزمایش دوباره انجام شده و تا زمان تعیین تکلیف نتیجه آزمایش، در محل تعیین شده، قرنطینه خواهد شد.

در صورتی که پاسخ آزمایش مثبت باشد، حداکثر تا 14 روز باید در قرنطینه تعیین شده اسکان داشته باشد. کلیه هزینه های اقامت و آزمایش مجدد بر عهده مسافر خواهد بود.

6. دریافت گواهی و تست آزمایشگاهی برای دیپلمات ها، هیات های سیاسی ماموران دولتی داخلی و خارحی و کارکنان آژانس های بین المللی در کشور مبدا الزامی نبوده و در صورت انجام معاینه بالینی هنگام ورود و علامت دار بودن، آزمایش انجام شده

و ضمن اخذ شماره تماس و تعهد نامه کتبی تا زمان دریافت پاسخ آزمایش و در صورت مثبت بودن پاسخ آزمایش تا 14 روز می بایست در محل اقامت تععین شده و یا کنسولگری، قرنطینه شده و معاف از پرداخت هزینه آزمایش هستند.

7. برای ایرانیان متقاضی بازگشت به کشور که مدت اقامت آن ها در خارج از کشور هنگام ورود بیش از 2 هفته باشد، دریافت گواهی سلامت به زبان انگلیسی و یا مورد تایید کنسولگری، منضم به تست مولکولی کووید-19 الزامی است. در صورتی که به هر دلیلی دریافت گواهی امکانپذیر نبود، خطوط هواپیمایی استثنائا و به طور مشروط می توانند این مسافران را پذیرش نموده

هنگام ورود بدون توجه به علایم بالینی باید آزمایش کووید-19 انجام شده و ضمن اخذ تعهد نامه کتبی تا زمان تعیین تکلیف پاسخ آزمایش در قرنطینه خانگی باشند. بدیهی است در صورت مثبت بودن پاسخ آزمایش یا بروز علایم پس از بازگشت، طول مدت قرنطینه خانگی باید تا 14 روز افزایش یابد. هزینه انجام آزمایش و قرنطینه احتمالی بر عهده مسافر می باشد.